Monday, February 11, 2013

Uppstädat


I Expressen återfinns ett historielöst angrepp på Stockholms läns sjukvård från Helene Hellmark Knutsson, S. Alliansen fick rensa upp i en eftersatt hälso- och sjukvård där inga satsningar gjorts, köerna var milslånga och valfriheten obefintlig. Trots detta har vi lyckats vända skutan på rätt köl men det är långt kvar innan båten är i hamn.

Sedan alliansen tog över har vi öppnat över 200 vårdplatser inom akutsjukvården och äldresjukvården. Nu bygger vi ut sjukhusen vilket ger nya operationssalar, nya akutmottagningar och fler och mer moderna vårdplatser.

Totalt bygger vi ut 500 nya vårdplatser på fem år. När Socialdemokraterna hade makten skar de ned 300 vårdplatser i sjukvården. Vi har nu brutit den trenden och dessutom infört vårdcoacher för de svårast sjuka. Vårdcoacherna hjälper de svårast sjuka patienterna, ofta äldre och multisjuka, till ökad livskvalitet och rätt vårdnivå.

Vi är också det enda landsting i Sverige som har snabbspår direkt in till äldresjukvården. Detta arbete följs upp av en utbyggd äldresjukvård för alla äldre och nya bättre akutmottagningar. Tack vare vårdvalet har 40 nya husläkarmottagningar öppnat sedan 2006 och det enda som har stängt är den socialdemokratiska lekstugan.

Filippa Reinfeldt, M, och Stig Nyman, KD
Hälso- och sjukvårdslandstingsråd respektive äldrelandstingsråd i Stockholm läns landsting..

No comments: