Saturday, February 9, 2013

Alliansen öppnar ny akutmottagning för att minska trycket i sjukvården


Alliansen i Stockholms läns landsting kan i dag berätta att vi öppnar en helt ny akutmottagning för lättare åkommor intill Danderyds sjukhus. Denna lättakut ska förbättra det akuta omhändertagandet för patienter och avlasta det höga tryck som finns på akutmottagningen på Danderyds sjukhus. Den kommer att ligga mitt emot ingången till dagens akutmottagning i en lokal som idag används för administration.

Alliansen bygger ut 500 vårdplatser som ska stå klara 2015 för att möta det ansträngda läget i sjukvården men det behövs också ännu snabbare åtgärder. Därför tar Alliansen på tisdag beslut om en helt ny lättakut vid Danderyds sjukhus som vi vill ska stå klar redan i mars.

Stockholms läns landsting har redan i dag en lättakut som ligger vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Den nya lättakuten vid Danderyds sjukhus ska vara öppen 08.00 - 22.00 alla dagar i veckan. En lättakut behandlar lättare åkommor som till exempel allergiska besvär och vissa infektionssjukdomar.

Ambitionen är att den nya lättakuten ska kunna ta emot runt 15 000 besök per år och den ska drivas i landstingets regi. Det har varit ett ansträngt läge i hela sjukvården och med detta beslut kommer det hårda trycket på akuten på Danderyds sjukhus att minska kraftigt.

1 comment:

Magnus said...

En ny lättakut innebär att lättare sjuka, som ändå hade kunnat gå till en av våra redan existerande närakuter eller vårdcentraler får snabbare vård. Det löser däremot inga problem för akuten på DS eftersom problemen bottnar i för få vårdplatser. Våra svårt sjuka kommer således få fortsätta att vänta på akuten och bli behandlade på akuten istället för på avdelning.
Jag jobbar själv på DS och har sett patienter ligga 20 timmar på akuten för att få behandling med upprepade doser intravenös antibiotika för att det inte finns vårdplatser på klinikerna. Detta trots att det är välkänt att det innebär stora patientsäkerhetsrisker.
Vidare undrar jag var de 500 extra vårdplatserna kommer att skapas och när de ska stå klara? När NKS står klart innebär det att vi förlorar 200 vårdplatser (NKS 700 platser, gamla KS Solna 900). Om era nya vårdplatser inte står klara innan detta sker kommer det att bli fullständig katastrof.
Jag vet att det planerad utbyggnad på DS, SÖS och STG men budgeten för dessa byggen skärs det i hela tiden och ritningarna ändras därmed också kontinuerligt. Något datum för när byggena ska starta har vi inte sett röken av. Jag är ytterst tveksam till att ni kommer att hinna bygga ut innan NKS står klart.
Jag undrar hur ni tänker och planerar. Varför byggde ni inte ut våra andra sjukhus innan NKS bygget ens startade?