Friday, February 1, 2013

Om SjöVägen på Lidingösidan

Lidingösidan skriver i dag om att båttrafiken med SjöVägen som bl.a. lägger till vid Larsbergs brygga på sin rutt mellan Nybroplan, Nacka, Lidingö och Frihamnen, kommer att ta hand om pendelbåtstrafiken även under de kommande fyra åren. För några dagar sedan beslutade SL, efter avslutad upphandling, att SjöVägen får fortsätta med trafiken även efter den 31 mars i år. En nyhet är att samtliga av SL:s betalsystem nu kommer att gälla ombord på båtarna.
– Pendelbåtstrafiken via SjöVägen kommer även att kunna utökas och utgöra ett attraktivt alternativ när Slussen byggs om. Med denna befintliga option på ökad turtäthet blir den ett bra val för dem som helst undviker Slussen, säger Michael Stjernström (KD) gruppledare för Kristdemokraterna i SLL:s Trafiknämnd
SjöVägen startade som ett pilotprojekt i augusti 2010, se Lidingösidan 22 augusti 2010 för att utröna om det fanns något intresse och trafikunderlag för en pendelbåtstrafik mellan Stockholm, Nacka och Lidingö. Från startårets 40 000 resenärer är nu årssiffran uppe i nästan 250 000 personer

1 comment:

Bosse L said...

Sjövägen är ett mycket bra initiativ för utveckling av trafiken på Stockholms inre vattenvägar.
Men varför ska skärgårdstrafiken bantas kraftigt, med upp till 50 % på vissa trader, och pendlingsmöjligheter därmed försvinna på flera trader ?
Var finns det politiska direktivet för detta ?