Wednesday, February 13, 2013

Kristdemokraterna möjliggör 4000 nya förlossningsplatser per år.


– Under de senaste veckorna har den stora befolkningsökningen som skett i Stockholm under den senaste femårsperioden uppmärksammats; den är helt enkelt tre gånger större än under den tidigare femårsperioden. Förlossningsklinikerna i länet närmar sig sina kapacitetstak. Med den bakgrunden kan jag konstateras att det finns ett stort behov av en ny förlossningsklinik i Stockholm säger Stig Nyman (KD) landstingsråd.

– Sophiahemmet och Praktikertjänst bygger just nu det, som kan bli, det första privatdrivna BB:t i Stockholm. Tyvärr ligger detta BB ännu inte inom ramen för Vårdval Stockholm och kan då endast utnyttjas av de patienter som kan betala själva. Det anser vi Kristdemokrater är fel. Kraven som idag hindrar BB Sophia från att vara del av Vårdval Stockholm måste lösas på annat sätt; genom att avtal kan slutas med antingen Danderydssjukhus, Karolinska i Solna eller Södersjukhuset. Från ägarhåll kommer Kristdemokraterna verka för att så sker säger Malin Appelgren (KD) ledamot i produktionsutskottet.
– Vi behöver en ny offentligt finansierad BB i Stockholm, tillgänglig för alla gravida och vi behöver det snart, därför måste kanske även förlossningsvårdvalets regelbok ses över avslutar Stig Nyman.

No comments: