Tuesday, February 26, 2013

Centrum för äldretandvård

Under våren etableras på Kristdemokraternas initativ ett akademiskt centrum för äldretandvård i samarbete mellan Folktandvården, Stockholms Sjukhem och Karolinska Institutet.

Folktandvården öppnar även en klinik med äldreprofil vid Stockholms sjukhem som också ger stora möjligheter till samverkan med det akademiska centrum för äldretandvård. Det gäller t ex inom utbildning samt att vi kan söka och driva gemensamma forskningsprojekt om äldres munhälsa.
De tre aktörerna som samarbetar omkring verksamheten i det akademiska centrum för äldretandvård är Folktandvården, Stockholms Sjukhem och Institutionen för Odontologi vid Karolinska Institutet. Verksamheten kommer att bestå av ordinär patientverksamhet samt forskning och utbildning. Centrumet ska genom tandvård, basvetenskaplig och klinisk forskning öka kunskapen om oral hälsa och förbättra tandhälsan i Stockholms län för äldre.

No comments: