Tuesday, February 5, 2013

Avslutet är bara början


 
I augusti år 2010 invigde Landstingsråd Stig Nyman ”pilotprojektet med pendelbåtar” – Sjövägen, som trafikerade Nybroviken – Nacka Strand – Lidingö. Sjövägen var ett samarbetsprojekt mellan Näringsliv, Stockholms läns landsting och Nacka kommun. Under sex månader skulle SL:s periodkort gälla ombord på pendelbåten som i privat regi hade trafikerat sträckan från april till november i 10 års tid med en handfull turer om dagen och 40 000 årliga resenärer.
Pilotprojektet visade sig snart bli ett succéprojekt som oavsett väder, vind och snökaos höll sin tidtabell till resenärernas stora förtjusning. Gång efter gång har tiden för pilotprojektet förlängts, fler bryggor och samarbetspartners har tillkommit.
På trafiknämnden i juni år 2012 beslutades att ”pilotprojektet med pendelbåtar” skulle upphandlas och övergå till att bli en del utav SL:s ordinarie kollektivtrafik.

Under den förra veckan var det åter dags för Kristdemokraterna genom Michael Stjernström att få presentera en glad nyhet för all dem som gillar pendelbåtar. Under de kommande fyra åren kommer företaget SjöVägen att driva pendelbåtstrafiken på uppdrag av SL med start från den 1 april. Samtidigt kommer alla SL:s periodkort och biljetter samt resegarantin att gälla ombord på pendelbåtstrafiken.
Pilotprojektets avslutning är bara början på pendelbåtstrafikens utveckling. I den kristdemokratiska visionen inryms fler pendelbåtslinjer som trafikeras med moderna båtar både i Saltsjön och på Mälaren.

1 comment:

Bosse L said...

"I den kristdemokratiska visionen inryms fler pendelbåtslinjer som trafikeras med moderna båtar både i Saltsjön och på Mälaren."

Samtidigt som samma parti försämrar skärgårdstrafiken kraftigt och omöjliggör pendling på flera trader i stället för att utveckla dessa möjligheter.