Wednesday, February 6, 2013

Flera nya pendelbåtslinjer under ombyggnationen av Slussen


För SL:s resenärer som reser via Slussen är det nödvändigt att kollektivtrafiken ska rulla på som vanligt trots de kommande ombyggnationerna. Allianspartierna i trafiknämnden ser därför positivt på möjligheten att under byggtiden avlasta Slussen med hjälp av båttrafik på både Saltsjön och i Mälaren, och anser därför att pendelbåtsalternativen måste utredas ytterligare, säger Michael Stjernström, gruppledare i Trafiknämnden (KD), Stockholms läns landsting.

– Förutom att förstärka den nuvarande pendelbåtstrafiken mellan Frihamnen, Lidingö, Nacka Strand och Nybroviken behövas helt nya pendelbåtslinjer som kan avlasta bustrafiken främst från Nacka och Värmdö, fortsätter Michael Stjernström.

– Ett intressant förslag är att ta bussresenärer från Orminge och Värmdö till Telegrafberget för vidare färd med pendelbåt mot Frihamnen, Ropsten eller Nybroviken, säger Michael Stjernström.

– För att ge framtidens pendelbåtstrafik goda förutsättningar att utvecklas behöver även bergbanan i Nacka Strand ersättas med en rulltrappa så att snabba och smidiga byten mellan buss och pendelbåt blir möjliga, avslutar Michael Stjernström.

Fakta:

Framtidens nya Slussen planeras att stå färdig kring år 2020. Den byggs för att bli en mer effektiv och trygg knutpunkt, men också en attraktiv mötesplats där det unika läget mellan Mälaren och Saltsjön tas tillvara. Beslutet om Slussen ger möjlighet till förbättrade kommunikationer för både bussar, spårtrafik, cyklar och pendelbåtstrafik, samtidigt som möjligheterna för gångtrafikanter förbättras avsevärt.

Allianspartierna lade på trafiknämnden den 5 februari 2013 ett särskilt uttalande där de framhåller att det är viktigt att utreda vidare hur pendelbåtstrafik kan avlasta Slussen under byggtiden. Exempelvis bör en anslutning till Saltsjöbanan, en förbindelse mellan Norr- och Söder Mälarstrand samt ytterligare pendelbåtsanslutningar som underlättar för resenärer från Nacka och Värmdö.

1 comment:

Bosse L said...

Mycket bra att det satsas på kollektivtrafik på vattnet i Stockholms hamn och närområde och att SL-taxan ska gälla fullt ut !

Annat är det i skärgården där kd varit med om att besluta om indragning av trafik med upp till 50 % på många trader och helt slopat flera möjligheter till arbetspendling med båt. Trots dessa stora försämringar ska båtarna gå i trafik fler timmar per år och tomturerna utökas kraftigt.
Varför ?
Vilket politiskt beslut ligger bakom dessa stora försämringar ?
Vore bra att veta inför valet nästa år, då neddragningarna i trafiken ska ske !