Tuesday, June 4, 2013

Fortsätt följa oss på vår Stockholmshemsida

Tack för att du följer vårt arbete i bloggform! Fortsätt gärna göra det på http://www.stockholm.kristdemokraterna.se - där kommer vi att lägga upp våra inlägg om vad som händer i landstinget i fortsättningen.Friday, May 31, 2013

Utredning tar en titt på nio olika linjer för pendelbåtar

Kristdemokraternas idoga arbete för båtpendling i Stockholm får nu effekt. I dag skriver Dagens Nyheter om de olika tänkta linjer som kan komma i fråga. Att konkreta alternativ nu ligger på bordet är ett viktigt steg i arbetet med att få till stånd en fungerande pendelbåtstrafik.


Stockholm kan få nio nya båtpendlarlinjer
Anders.sundstrom@dn.se Här pendlar man redan på vattnet
Dagens Nyheter
May 31 2013

Men det finns gradskillnader i de ekonomiska svårigheterna med att driva båtpendlar. De långa linjer från Vaxholm och Hägernäs som utretts ger enligt utredningen noll i nytta men kostar väldigt mycket. Utredarna för fram en båtpendel från...read more...

Tuesday, May 28, 2013

Nu får vården hjälp av robotar

I dag invigs SLL Innovation, som finns till för förbättringar inom hälso- och sjukvården. Tanken är att ta tillvara alla goda idéer som kommer från medarbetare inom sjukvården för att förbättra det dagliga arbetet. Forskningslandstingsrådet Stig Nyman (KD) gläds över att en viktig del av Stockholms läns landstings strategi för forskning, utveckling och utbildning nu sjösätts. Landstinget satsar stort på klinisk och patientnära forskning och utveckling. 

I morse var företrädare för SLL Innovation med i Gomorron Sverige och visade exempel på den här typen av hjälpmedel:
Robothjälpmedel för stroke-patienter. Foto: SVT
Wednesday, May 22, 2013

Pendelbåtar till Ekerö med i budgeten

Alliansen vill så snabbt som möjligt starta pendelbåtstrafik mellan Ekerö och Gamla stan. SL kommer därför få i uppdrag att inleda förhandlingar med Ekerö och Trafikverket för att trafiken med pendelbåtar ska kunna starta så snabbt som möjligt. Det berättar Kristdemokraternas trafikpolitiker Karl Henriksson i det senaste numret av Mälaröarnas Nyheter.

Faksimil från Mälaröarnas Nyheter 20 maj 2013.
Klicka på bilden för att läsa tidningen.
Karl Henriksson berättar i samma tidning om en ny busslinje mellan Ekerö och Flemingsberg. Om SL-trafiken börjar använda vägfärjan för busstrafiken blir resan 22 kilometer kortare, och restiden kan förkortas med upp till 50 minuter enkel resväg. Det är orimligt att låta resenärer från Ekerö ta omvägen via centrala Stockholm när de ska ta sig till Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, en av Stockholmsregionens största arbetsplatser.

Vi berättade också om pendelbåtstrafiken till Ekerö när budgeten för Stockholms läns landsting släpptes.

Uppdaterat: Rubriken för det här inlägget har ändrats.

Tuesday, May 21, 2013

Kristdemokraterna föreslår spårvagn till Nya Karolinska

Pressmeddelande
Stockholm den 21 maj 2013


– Vi måste trafikförsörja Nya Karolinska Solna från start 2017. Genom att bygga en spårvägslinje från S:t Eriksplan till sjukhuset slår vi två flugor i en smäll, eftersom arbetet med att planera för att ersätta busslinje 4 med spårväg redan har påbörjats.

Det säger Karl Henrikssson (KD), trafikpolitiker i Stockholms läns landsting, med anledning av att Kristdemokraterna i dag föreslår sin lösning för Nya Karolinska Solna och Hagastaden.

Byggandet av Nya Karolinska Solna. Foto: Holger Elgaard (CC BY-SA)


– Det är viktigt att utnyttja och exploatera hela Hagastaden. Tunnelbana är ett intressant alternativ, men det är dyrt och tar många år extra att bygga. Vi kan inte låta ett nytt supersjukhus och en modern stadsdel stå utan kapacitetsstark kollektivtrafik, säger Karl Henriksson.

Kristdemokraternas förslag till spårvägssträckning överensstämmer med det som Stockholms spårvägar lämnat till Trafiknämnden i landstinget. Det går ut på en ny tvärförbindelse med spårväg genom Stockholm, som ersätter dagens stombusslinje 4 längs Valhallavägen och Odengatan. Från S:t Eriksplan går spårvägslinjen norrut mot Hagastaden och Solna centrum. Bytespunkter finns vid tunnelbanans stationer Karlaplan, Stadion, Tekniska Högskolan, Odenplan, S:t Eriksplan och Solna centrum. Vid Odenplan finns byte till pendeltågen när Citybanan öppnar 2017 och vid Östra station till Roslagsbanan.

– Kristdemokraterna har länge drivit frågan om mer spårväg i Stockholm. Med det här förslaget kan kostnaden hållas nere och restiden förkortas. Samtidigt kan vi säkerställa att patienter och boende har möjlighet att åka med spårvägen redan från år 2017, säger Karl Henriksson.


För mer information: 
Karl Henriksson (KD) Trafiknämnden, Stockholms läns landsting 070-82 82 462 
Simon Olsson Pressekreterare 08-737 4321 070-737 4321

Friday, May 17, 2013

Så vill Kristdemokraterna bygga ut tunnelbanan

Inlägg av Karl Henriksson, trafikpolitiker:

Tunnelbana. Foto: Steven Strehl (CC BY-SA)/Wikimedia Commons

Under veckan har tunnelbanan diskuterats flitigt. Inte mindre än tre utredningar pågår när det gäller framtidens tunnelbanenät. I dag är det Dagens Nyheter som har samlat in åsikter från Stockholms sju partier. Jag svarar för Kristdemokraterna. (Texten finns tyvärr inte på nätet.)

Frågorna är komplexa och allt får naturligtvis inte plats när en sådan här enkät ska presenteras. Jag tänkte därför utveckla lite hur Kristdemokraterna ser på prioriteringar när det gäller att bygga ut tunnelbanan.

Kristdemokraternas första prioritering är att bygga ut tunnelbanan till Nacka och konvertera en av tunnelbanans gröna linjer till blå linje. Genom att låta den blå linjen fortsätta söder om innerstan och grena ut sig till Nacka och, exempelvis, Skarpnäck kan vi både få till bra trafik med hög kapacitet till Nacka och avlasta de gröna linjerna. Det skulle göra att kapaciteten från Hagsätra, Farsta och Skarpnäck kan höjas med 50 procent.

Just nu pågår utredningar om utbyggnad till Barkarby, Hagastaden och Täby/Arninge, där en rad olika alternativa lösningar ska prövas. Olika tunnelbanedragningar finns med bland dessa förslag, men också spårvägs- och järnvägslösningar.

Det är inte seriöst att säga vilket alternativ som ska väljas innan utredningarna är färdiga. Varför skulle vi annars överhuvudtaget utreda?

Det blir lätt fråga om överbudspolitik. Om alla förslag som slängts in i debatten skulle genomföras skulle det nog handla om hundratals miljarder kronor – pengar som helt enkelt inte finns i något partis budget. Förslag ska vara realistiskt genomförbara, både utifrån finansiering och kapacitetstak i de mest trafikerade snitten.

På grön och röd linje slår vi redan i taket i innerstan så planerna måste handla om hur vi ska kunna öka kapaciteten i befintligt nät och avlasta i innerstan innan man kommer med förslag på utbyggnader som ger fler resande till innerstan på de linjerna.

Tunnelbanan är ett otroligt viktigt trafikslag för framtidens Stockholm. Samtidigt är det viktigt att vi inte låser oss för något speciellt transportsätt när vi planerar – vare sig det handlar om tunnelbana, spårväg, buss eller något annat. Pengarna, tekniken och mycket mer måste vägas in, och där kräver en ansvarsfull politik att vi vet så mycket som möjligt innan vi kommer med populistiska utspel riktade mot den ena eller andra delen av huvudstaden.

Karl Henriksson
Trafiknämnden, Stockholms läns landsting


Uppdaterat:
Den 21 maj skriver Karl Henriksson och Jan-Eric Jansson (KD), kommunalråd i Nacka, på SvD Brännpunkt: T-bana till Nacka måste prioriteras

Tuesday, May 14, 2013

Stombuss blir spårväg
Kollektivtrafik. Långsam stombuss kan bli spårväg
Anders Sundström anders.sundstrom@dn.se Blåbussar
Dagens Nyheter
May 13 2013

○ Landstingets trafiknämnd får nästan varje år kritik från revisorerna. Bland annat för att nämnden har dålig kontroll över investeringarna. År 2011 skulle landstinget investera 5 045 miljoner i kollektivtrafik – det investerades 4 328 miljoner. Förra...read more...