Friday, February 1, 2013

Erics mamma har rätt till bättre vård


Det är svårt att göra en helhetsbedömning utifrån en krönika i Expressen, men den vanmakt och förtvivlan Eric Erfors och hans mamma kände dagen på akuten framgår med all tydlighet. Sånt ska ingen behöva uppleva!

Det är väl känt att akutmottagningarna inte är det bästa stället för sköra äldre, där finns inte alltid den expertkunskap kring äldres specifika sjukdomar som erfordras. Därför har Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting arbetat för det i Sverige unika systemet att äldre i behov av sjukvård kan gå förbi akuten och tas emot direkt på geriatriken, där de är väl förtrogna med äldres specifika fysiologi och sjukdomar. Varför Erics mor inte kom direkt till Danderydsgeriatriken är svårt att förstå, förmodligen hade hon där fått ett snabbare och bättre bemötande. Som politiker ledamot i landstingets produktionsutskott vill jag nu att ledningen för Danderyds sjukhus redogör för hur de arbetar med bemötande och behandling av svårt sjuka äldre som söker akut vård.

Eric gör rätt som ifrågasätter behandlingen hans mor fått utstå - så ska det inte behöva vara.

Malin Appelgren (KD)
Produktionsutskottet

No comments: