Friday, February 1, 2013

Michael Stjernström om SjöVägen även i NVP

Även Nacka Värdmdö Posten (NVP) citerar Michael Stjernström angående SjöVägen som precis upphandlats för fortsatt trafik. En nyhet är bland annat att samtliga av SL:s betalsystem nu kommer att gälla ombord på båtarna. Läs artikeln i NVP

No comments: