Tuesday, October 30, 2012

Bussig färdtjänstKD vill uppmuntra färdtjänst på buss
DN
Dagens Nyheter
30 Oct 2012

Trafik
Tidigare fick de som kör buss åt SL i princip betalt per busstur. I de senaste upphandlingarna är det antalet betalande resenärer som är grunden för huvuddelen av ersättningen. Ett steg i rätt riktning, men systemet går att förbättra, anser...read more...

VIP-kunder inom SL-trafiken
– Varje resa som görs med SL-trafiken istället för med färdtjänsten är en stor besparing för samhället, samtidigt som de ger ökad frihet för de resande. Därför vill vi kristdemokrater att resenärer med färdtjänsttillstånd ska bli VIP-kunder inom SL-trafiken, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, Stockholms läns landsting.

– Trots väldigt stora satsningar på ökad tillgänglighet inom busstrafiken är det för få äldre och människor med funktionsnedsättningar som väljer att resa med SL.

– Kristdemokraterna vill därför i kommande bussupphandlingar öka ersättningen till bussbolagen för varje resenär med färdtjänsttillstånd. Genom att bussbolaget får mer betalt för resenärer med färdtjänsttillstånd kommer både servicen och bemötandet att förbättras.

– Alla blir vinnare när resenärer med färdtjänsttillstånd blir VIP-kunder inom SL-trafiken. Genom att bemötandet och servicen förbättras fler äldre och människor med funktionsnedsättning ta del av SL:s heltäckande utbud av kollektivtrafik.

No comments: