Thursday, October 4, 2012

Norrtälje sjukhus ska vara kvar som akutsjukhus

Framtiden för Tiohundraprojektet är en viktig fråga för Norrtäljeborna och för hela Stockholmsregionen. I dag träffas gruppledarna för Stockholms läns landsting och den politiska ledningen i Norrtälje kommun för att gemensamt bekräfta att projektet är säkrat till den 31 december 2015. Norrtälje sjukhus ska vara kvar som akutsjukhus och Vårdval Stockholm gäller fullt ut.

- Norrtälje är en mycket betydelsefull del i framtidens hälso- och sjukvård i Stockholmsregionen. Alla länsbor har rätt till lika god vård, säger finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M).

- Att Norrtälje sjukhus finns kvar som akutsjukhus är viktigt för vården i Roslagen och Stockholms län. Vi strävar efter en långsiktig lösning för vården i Norrtälje kommun och att Tiohundra nu kan fortsätta är ett bra steg på vägen, säger personal- och produktionslandstingsrådet Anna Starbrink (FP).

- Jag är stolt över att det framgångsrika Vårdval Stockholm i och med detta beslut nu även fullt ut kommer att gälla i Norrtälje kommun och Tiohundra. Vårdval ger snabbare tillgång till läkare och större valfrihet säger Stig Nyman (KD).

- Norrtäljeprojektets stora landvinning är att skapa bättre samband mellan kommunal omsorg och landstingets vård så att människor inte hamnar i kläm. Med projektets förlängning skapas arbetsro för ytterligare förbättringar för framför allt äldre och personer med särskilda behov, säger Gustav Andersson (C).

No comments: