Monday, October 1, 2012

Kraftfullt

Stig Nyman var i lördags i Rinkeby för att uppmana invånarna där att testa sin lungfunktion.

”Vi politiker måste göra något åt att det görs så få spirometriundersökningar i tätorter där rökningen är vanlig. Vi ska gå igenom ersättningsmodellerna till primärvården för att se om vi på det sättet kan öka intresset från vårdcentralerna”, säger Stig Nyman, landstingsråd (KD) som själv passade på att testa sin lungfunktion.


Läs mer här.

No comments: