Thursday, October 18, 2012

Hög tid för översyn av trängselskatten!

Anders Sundström skriver idag en stor artikel om trängselskatt där Michael Stjernström uttalar sig.

– Stockholmsregionen behöver ytterligare utbyggnad av både tunnelbana, spårväg, pendelbåtslinjer och Östra länken. Stockholmsöverenskommelsen behöver fullföljas samtidigt som ytterligare infrastruktur krävs för att minska trängseln och köer, säger Michael Stjernström gruppledare i Trafiknämnden (KD), Stockholms läns landsting.

– För att få ekvationen med en kraftigt utbyggd infrastruktur och finansiering, att gå ihop krävs översyn av trängselskatten, fortsätter Michael Stjernström.

– En smartare utformning av trängselskatten och ökade intäkter möjliggör för ytterligare investering i infrastrukturen, utöver de som redan finns i Stockholmsöverenskommelsen, säger Michael Stjernström.

– Det är angeläget att alla beslut som rör trängselskatten flyttas från Riksdagen till vår region. Utan en tydlig förankring i Stockholmsregionen riskerar en höjd och breddad trängselskatt att mötas av en folkstorm och ökat politikerförakt, avslutar Michael Stjernström.

Tidigare inlägg på denna blogg i ämnet:


http://www.stockholmslandsting.blogspot.se/2012/01/gor-en-oversyn-av-systemet-med.html

http://stockholmslandsting.blogspot.se/2011/12/utbyggnad-tack.html
No comments: