Monday, October 22, 2012

Nu ska Saltsjöbanan kopplas samman med Tvärbanan vid Sickla

Saltsjöbanan ska moderniseras och kopplas samman med Tvärbanan vid Sickla. Detta har Alliansen beslutat på Trafiknämndens sammanträde.

På Trafiknämndens senaste möte fattar alliansen beslut om att en studie ska genomföras för att ta reda vilka åtgärder som behövs för att modernisera Saltsjöbanan och koppla samman Saltsjöbanan med tvärbanan vid Sickla station.

– Med den här satsningen blir det möjligt att resa från Saltsjöbaden i öster till Sundbyberg och Solna i väster, utan att behöva passera city, säger trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M).

– Förlängning av tunnelbanan och upprustning av Saltsjöbanan samt sammankoppling med Tvärbanan vid Sickla station ökar kapaciteten, punktligheten och kan korta restiden genom en ny, smart tvärförbindelse, säger Lennart Rohdin (FP)., vice ordförande i trafiknämnden .

– Varje dag är det över 70 000 personer som åker med Saltsjöbanan och tvärbanan, för dem är det ett viktigt besked att vi investerar för framtidens kollektivtrafik redan i dag, säger Michael Stjernström (KD).

– Stockholms läns växer med uppåt 40 000 personer om året och då måste alla ta sitt ansvar så att fler väljer kollektivtrafiken framför bilen. Det minskar trängseln och är bra för miljön, säger Lars Carlsson gruppledare (C).

Trafiknämnden uppdrar åt förvaltningschefen att genomföra en fördjupad teknisk studie av en upprustning av Saltsjöbanan, innehållande en detaljerad utredning av en kostnadseffektiv upprustning på kort sikt samt en översiktlig plan för ett långsiktigt vidmakthållande av Saltsjöbanan .

Christer G Wennerholm, trafiklandstingsråd (M)
Lennart Rohdin, vice ordförande i trafiknämnden (FP)
Michael Stjernström, gruppledare (KD)
Lars Carlsson, gruppledare (C)

No comments: