Friday, October 19, 2012

Svar till Åkerlund och Gerok-Andersson

I en replik i Dagens Nyheter till Alliansens och Miljöpartiets överenskommelse om ett långsiktigt politiskt stabilt och utbyggt Vårdval Stockholm efterlyser Åkerlund och Gerok-Andersson (17/10) ett innehåll i vårt begrepp om kvalitet i sjukvården. Vår gemensamma ambition är att hela tiden fortsätta utveckla primärvården mot bättre kvalitet och högre tillgänglighet. Med vår överenskommelse tar vi ett stort kliv framåt i den riktningen.
Våra satsningar på att resurser ska följa patienternas vårdbehov, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande vård och satsningen på mer jämlik vård är tydliga satsningar på ökad kvalitet. Också kompetensutvecklingen för vårdcentralernas medarbetare, ersättning för läkemedelsgenomgångar och primärvårdsrehabiliteringen kommer förbättra sjukvården för patienterna. Totalt innebär detta satsningar på 300 miljoner kronor extra till vårdcentralerna för nästa år.

Åkerlund och Gerok-Andersson ställer frågan om var kvaliteten i omhändertagandet för svårt kroniskt sjuka patienter finns? Den återfinns givetvis genom hela sjukvårdskedjan men i vår överenskommelse så stärks arbetet med kroniskt sjuka patienter redan i den viktiga primärvården. När ersättningen följer vårdbehovet snarare än besöket så kommer också vårdcentralerna ha mer tid och resurser att lägga på de med störst vårdbehov. Det kommer särskilt att gynna kroniskt sjuka patienter.
Vår samsyn skapar en trygghet och ökar kvaliteten för alla de patienter som är i behov av de omkring 200 vårdcentralerna i Stockholms län. Genom större politisk stabilitet uppmuntras också vårdcentralerna att ytterligare investera i att öka kvaliteten i sjukvården.

Filippa Reinfeldt (M)
hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Birgitta Rydberg (FP)
sjukvårdslandstingsråd
Stig Nyman (KD)
forsknings- och äldrelandstingsråd
Catrin Mattson (C )
gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämndenHelene Öberg (MP)
hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson

No comments: