Monday, October 15, 2012

Förläng Tvärbanan och rusta upp Saltsjöbanan!

– Underhållet av Saltsjöbanan har under flera decennier varit eftersatt i väntan på nedläggning eller konvertering till spårväg. Nu måste det vara slut på detta förfall. Saltsjöbanan måste nu rustas upp och tillgänglighetsanpassas för människor med funktionsnedsättning. Samtidigt behöver Tvärbanan i Sickla förlängas till Saltsjöbanan, säger Michael Stjernström, gruppledare i Trafiknämnden (KD), Stockholms läns landsting.

– Genom att rusta upp Saltsjöbanan istället för att konvertera den till spårväg är det möjligt att fortsätta med trafiken och därmed slippa fler års avstängning med ersättningsbussar som följd, fortsätter Michael Stjernström.

– En modern och tillgänglig Saltsjöbana, förlängd Tvärbana, utvecklad pendelbåtstrafik och utbyggd Tunnelbana till Nacka kommer att ge framtidens invånare i Nacka och Värmdö en attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik, avslutar Michael Stjernström.

Fakta
Alliansen i Trafiknämnden i Stockholms läns landsting fattade tidigare idag abeslutet att bl.a. genomföra en utredning i syfte att förlänga Tvärbanan till Sickla där den ska ansluta till Saltsjöbanan samt utreda hur Saltsjöbanan kan moderniseras och kapaciteten höjas.

No comments: