Thursday, October 25, 2012

Utbyggnad av kollektivtrafiken i hela Stockholms län

I dagens DN skriver jag tillsammans men mina Allianskollegor om att utreda möjligheten att bygga tunnelbana eller spårväg från Akalla till Barkarbystaden.

Under de senaste åren har befolkningen i Stockholms län ökat med närmare 40 000 nya invånare årligen. Att människor från olika delar av världen söker sig till vår region för att förverkliga sina drömmar om ”det goda livet” är positivt, men ställer samtidigt regionen inför stora utmaningar.

För att vår region ska klara av den utmaningen som det innebär att växa med en storlek av staden Karlstad på två år måste samtidigt kollektivtrafiken byggas ut i rask takt. Annars riskerar människor att få tillbringa en allt större tid av sitt liv i bilköer och trängsel inom kollektivtrafiken.

Kristdemokraterna har därför sedan valet 2006 tillsammans med Alliansen tagit initiativ till rekordstor satsning på utbyggnaden av infrastrukturen och kollektivtrafiken i hela Stockholms län.

Alla trafikslag behövs. Både en utbyggnad av tunnelbanan, spårvägen och busstrafiken i vårt län är nödvändigt. Två trafikslag glöms dock allt för ofta bort i samhällsdebatten. Pendeltåget är den mest kapacitetsstarka kollektivtrafik som finns i vårt län. Genom ett kristdemokratiskt initiativ i landstinget utreds nu även den så kallade Norrortsbanan som kan bli en ny pendeltågsgren som förbinder Arninge med Barkarby via Täby, Sollentuna och Kista.

Ett annat trafikslag som Stockholmsregionen är alldeles för dåliga på att nyttja är pendelbåtstrafik. I augusti år 2010 var jag med och invigde SL:s första pendelbåtstrafik. Sjövägen trafikerar Nybrokajen – Nacka Strand – Lidingö – Frihamnen. Pendelbåtstrafiken har blivit en stor succé med över 190 000 resenärer under år 2011. Fler pendelbåtslinjer både i Saltsjön och på Mälaren behöver inrättas för att avlasta trafiken på land och skapa nya tvärförbindelser och förkortade restider för resenärerna.
Genom Kristdemokraterna och Alliansens senaste initiativ kommer nu Järfälla kommun tillsammans med Stockholms läns landsting utreda möjligheten att bygga tunnelbana eller spårväg till Barkarbystaden. En utbyggd spårtrafik skulle innebära stora förbättringar för alla som bor och arbetar i området samtidigt som det skulle bidra till att knyta ihop länet på ett bättre sätt.

Stig Nyman (KD)
Äldre och forskningslandstingsråd

No comments: