Tuesday, October 2, 2012

Socialdemokraterna nedmonterar Tunnelbanan


Ledande Socialdemokrater föreslog idag att ”att spärrarna i Stockholms Tunnelbana bör tas bort”.

– Socialdemokraternas förslag är tanklöst och riskerar att urholka SL:s ekonomi. Om förslaget skulle gå igenom gör Socialdemokraterna det fritt fram för osolidariska plankare att åka gratis på andras bekostnad säger Michael Stjernström (KD), Gruppledare i Trafiknämnden, Stockholms läns landsting.

– Att ständigt förbättra säkerheten inom kollektivtrafiken så att ingen resenär skadas när de reser med SL är en självklarhet, fortsätter Michael Stjernström.

– Tack vare arbetet med att förbättra spärrlinjen inom tunnelbane- och pendeltågstrafiken har fuskåkandet minskat. Därigenom kan den rekordstora satsningen på en utbyggd kollektivtrafik fortsätta, avslutar Michael Stjernström.
Michael Stjernström (KD) Gruppledare Trafiknämnden

1 comment:

Lennart Andersson said...

Självklart så kan man få ned plankningen i ett spärrlöst system. Kolla spårvagnar och pendeltåg i Göteborg, inga spärrar men regelbundna kontroller.