Friday, October 26, 2012

”Pinsamt”, sa Dag Larsson, S, men inte bara för landstinget

Stigs Reflexioner

2012:12
Visst är det pinsamt när Stockholms läns landsting för andra gången på relativt kort tid i ett upphandlingsärende tvingas konstatera ett formfel, som den här gången handlar om en upphandling av intensivträning av barn med cp-skador m.fl.

Men det är väl så pinsamt att socialdemokraterna en vecka efter att ha gett sitt stöd för ett beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden ångrar sig med hänvisning till att beslutsunderlaget skulle ha brister, t.ex. i fråga om patientorganisationernas medverkan. Det är fegt att skylla på tjänstemän, när man har valet att skaffa informationen själv. På sidan två i förfrågningsunderlaget, från maj i år, står att landstinget inhämtat synpunkter från RBU och FUB. Man kan inte påstå att man saknat tid för kunskapsinhämtningen. Det kan väl inte vara så att man inte läst handlingarna i ärendet? Varför har man inte skaffat sig tillräckligt underlag om man nu tyckte att man behöver det? Som förtroendevalda beslutsfattare är det rimligt att vi skaffar oss den kunskap vi anser oss behöva.

Formfelet har gjort att landstinget beslutat sig för att avbryta upphandlingen, det skedde i går eftermiddag. Vår förvaltning har fått ett uppdrag att utreda alternativ upphandlingsform som kan tillgodose patienternas behov av intensivträning. Jag hoppas att det kan ske relativt snabbt så att tänkbara anbudsgivare får rimlig tid för att komma med anbud. Formfelet har ingenting med kvalitetsutvärderingen att göra, inte heller med de reaktioner mot landstingets tilldelningsbeslut som kom oss till del.
Norrtäljeprojektet ”TioHundra” räddas

I juni i år beslutade landstingsfullmäktige att det s.k. norrtäljeprojektet med Tiohundranämnden och Tiohundra AB fortsätter till och med år 2015. Det är angeläget, viktigt och framåtsyftande. Under det här året är begreppet ”innovation” på många läppar. Frågan är om det blir något mer än snack. I fråga om TioHundra kan sägas att det är unikt, en fråga om innovation, eller hellre nytänkande. Jag och mina partikamrater har varit och är angelägna om att projektet får fortsätta. Erfarenheterna i verksamheterna är goda, det har tre utvärderingar med vetenskaplig inriktning visat. Egentligen borde projektet kunnat få konverteras till kontinuerlig verksamhet. Men jag gläds över det faktum att landstinget beslutat för en fortsättning i den form det nu får, dvs. i allt väsentligt som tidigare med förtydligat uppdrag till nämnden och skärpta ägardirektiv till bolaget. Om en vecka fattar Norrtälje kommun sitt beslut i ärendet. Goda Nya År vill jag önska de personer som får förtroendet att leda arbetet från och med nästa år.

Ett tänkvärt citat:
Lord, deliver me from the man who never makes a mistake, and also from the man who makes the same mistake twice.
William J. Mayo, grundare av Mayo Clinics

No comments: