Friday, November 9, 2012

Kristdemokratiska reformer


”Nya” Vårdval Stockholm ger större plats åt äldre
Annika Folcker Aschan annika.folcker@dn.se
Dagens Nyheter
9 Nov 2012

Det har snart gått fem år sedan den borgerliga majoriteten införde Vårdval Stockholm för husläkare. Resultat: Stockholmarna går oftare än någonsin till doktorn. Det har blivit lätt att få en läkartid. Men kritikerna har hela tiden hävdat att en...read more...

Kristdemokraterna vi Stockholms läns landsting fortsätter att förbättra äldrevården inom Vårdval Stockholm. Vår vision som nu får mer genomslag omfattar ser ett samlat omhändertagande för att undvika att äldre faller mellan stolarna, VIP-status för äldre i vården, akutvårdsgaranti för alla, bättre kontroll av läkemedelsanvändningen samt en värdig vård i livets slutskede.No comments: