Tuesday, May 15, 2012

Välkommet förslag

Jag välkomnar Stefan Carlssons förslag till myndighetsreform inom vård- och omsorgssektorerna, som jag läser om på DN-debatt idag. Jag väljer att fokusera mer på vad som kan bli framtiden snarare än ”beklaga” nedläggningen av t.ex. Socialstyrelsen.

Anslaget ger mig intryck av en strävan efter bättre effektivitet i de statliga stöd- och granskningsfunktionerna. Dagens splittring på dussinet myndigheter är inte hälsosamt vare sig för dem själva eller de myndigheter och verksamheter, enskilda eller medarbetare som skall försöka nyttiggöra myndigheternas kompetens.

En annan angelägen reform, som inte fanns i Stefan Carlssons utredningsdirektiv, är en departementsreform. Jag ser fram emot etableringen av ett Hälsodepartement, som jämfört med Socialdepartementet i dagens ordning, har lämnat Systembolaget till Näringsdepartementet och pensionerna till Arbetsmarknadsdepartementet. I samma andetag knyts det medicinska forsknings-, utvecklings- och utbildningsansvaret till Hälsodepartementet, det som idag ligger i Utbildningsdepartementet.
 
Stig Nyman (KD)
Äldre och forskningslandstingsråd

No comments: