Wednesday, May 9, 2012

Äntligen försvinner de gamla tunnelbanevagnarna.

Alliansens förslag till budget innefattar en stor satsning på att förbättra tunnelbanetrafiken, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i landstingets färdtjänst- och tillgänglighetsberedning.

Totalt omfattar satsningen 12,6 miljarder kronor och innebär att de gamla slitna tunnelbanevagnarna slutligen pensioneras efter en lång tjänst i Stockholms läns kollektivtrafik. I stället köps helt nya vagnar och stödsystem in till Röda linjen, vilket innebär betydligt tätare resor och mindre trängsel.

- Som ansvarig för tillgänglighetsfrågor så är jag mycket stolt över att satsningen innebär en kraftig förbättrad tillgänglighet, även för resenärer med funktionshinder. De nya kombiutrymmena ger plats för fler rullstolar, barnvagnar och även cyklar. Det är också med stor glädje jag konstaterar att vi nu går vidare med att bygga ut Spårväg City till Norra Djurgårdsstaden. Kristdemokraternas vision om en modern spårvägsstad realiseras allt mer, avslutar Karl Henriksson.

No comments: