Monday, May 14, 2012

Om Strindberg levt idag hade han blivit äldre


Idag är det hundra år sedan Strindbergs dödsdag men citaten från denne vår nationalskald lever vidare. Så här svarade Stig Nyman i en liten intervju efter dagens banbrytande äldreberedning.

Hur har du lyckats genomföra så många viktiga förbättringsområden i de kommande upphandlingarna av geriatrik?

”Jag är en djefla man som kan göra många konster.”

Varför tycker du att det är viktigt att geriatriken fokuserar mer på behov och mindre på strikta åldersgränser?

”Allting är relativt även åldern”

Det har ju varit en del uppståndelse kring olika förslag om geriatrikens framtid och även du själv har ju fått både beröm och kritik?

”Jag är ställd under observation därför att jag misstänkas vara klok”

No comments: