Tuesday, May 8, 2012

Skärgårdstrafiken


Strax innan jul beslutade Alliansen att landstingets trafikförvaltning skulle genomföra en grundlig informationsinsamling kring skärgårdstrafiken. Syftet var att ta fram ett bra beslutsunderlag för kommande upphandlingar. Sedan dess har landstinget haft mängder av kontakter med skärgårdsbor, resenärer, företagare, organisationer och redare. Synpunkter har strömmat in från olika håll. Materialet har nu bearbetats och vi har en solid grund att stå på för att gå till beslut. Det är nu dags att formulera ett beslut om upphandling av skärgårdstrafiken utifrån den information som kommit in.
– Under vintern har jag lyssnat på skärgårdsborna, från Ornö i söder till Arholma i norr, hur de ser på skärgårdstrafiken. Det ska gå att bo och arbeta i skärgården, arbetspendlingen måste fungera bättre. Dessutom måste samordningen med landtrafiken vid våra bytespunkter förbättras, säger trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M).

– Att mindre aktörer har möjlighet att lägga anbud är viktigt. Småredarna har stor betydelse för skärgården. Vi slår nu också fast att skärgårdstrafiken självklart ska finnas kvar vid Strömkajen. Och även fortsättningsvis kommer vi att värna det historiska tonnaget, de anrika fartyg som är levande skärgårds- och Stockholmshistoria, säger Lennart Rohdin (Fp).

– En förbättrad båttrafik i Stockholms inre - och yttre vattenvägar gynnar både boende och besökare till vår region. Vi vill genomföra en effektivisering av WÅAB:s organisation, linjenät, samordning och dess egna fartyg så att beställarrollen tydliggörs. Vi vill ge leverantörerna ansvar för exempelvis kundtjänst och biljettförsäljning säger Karl Henriksson (Kd).

– En välkommen nord-sydlig tvärförbindelse införs sommaren 2014. Det förbättrar möjligheten för både fastboende och besökare att ta sig mellan skärgårdens öar. Tillsammans med trafiken till Strömkajen får skärgården ett lyft som besöksmål, säger Lars Carlsson (C) gruppledare Trafiknämnden.

– Socialdemokraternas besked är att ingenting ska förbättras. Det vore ett hårt slag mot alla skärgårdsbor jag har träffat. Jag är stolt över att vi som allians berättar hur vi ska förbättra skärgårdstrafiken, säger Christer G Wennerholm (M).

No comments: