Tuesday, May 22, 2012

En förbättrad båttrafik i Skärgården


– För att förbättra Skärgårdstrafiken beslutar vi i Trafiknämnden idag att genomföra upphandlingarna av Skärgårdstrafiken. Bl.a. kommer en ny nord-sydlig förbindelse att starta på prov under sommaren 2014, säger Karl Henriksson, (KD)

- Genom att ta ett helhetsgrepp över skärgårdstrafiken kan den bli mer effektiv och bättre tillgodose resenärernas önskemål, fortsätter Karl Henriksson.


No comments: