Monday, May 14, 2012

Patienter i Stockholm nöjdast i landet


De som vårdas i livets slutskede i Stockholm är nöjdast i landet med den vård de får. Den sk. palliativa vården är ett vårdområde som Kristdemokraterna haft ansvaret för sedan 2006 och vi är tacksamma för att effekterna av förändringsarbetet märkas så tydligt hos patienterna.

No comments: