Wednesday, May 9, 2012

Alliansen: En budget för kvalitet och tillgänglighet i välfärden


Alliansens gruppledare presenterade i dag landstingets satsningar för 2013. Budgeten berör stora framtidssatsningar på sjukvård och kollektivtrafik i Stockholms län. Bland annat handlar det om vilka investeringar som ska göra i sjukvården, nya valfrihetsområden inom sjukvården och hur kollektivtrafiken byggs ut. Fokus är på hur kvaliteten, tillgängligheten och jämlikheten kan öka i landstingets välfärdsverksamheter. Landstingsbudgeten omsluter totalt sett 79 miljarder kronor och de största satsningarna är 1,5 miljarder på kvalitet i sjukvård och 431 miljoner kronor på mer kollektivtrafiken.

- Det är en budget i balans där vi har lagt mycket krut på att satsa på investeringar i sjukvård och kollektivtrafik så att välfärden också i framtiden ska hålla en hög kvalitet. Nu får skattebetalarna mer sjukvård och bättre kollektivtrafik för pengarna, säger Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd.

- Med årets budget tar vi oss an bygget av framtidens vård och kollektivtrafik. Alliansens satsningar nu får avgörande betydelse för Stockholmsregionen under lång tid. Vi bygger 700 vårdplatser fram till 2018. Vården får en miljardsatsning för sjunde året i rad - bland annat kommer barn med psykisk ohälsa att få bättre tillgänglighet till snabb hjälp hos kuratorer och psykologer genom att vi inför vårdval för psykosociala insatser, säger Birgitta Rydberg (FP), sjukvårdslandstingsråd.

- Innovationer är nödvändiga för att stärka konkurrenskraften och bidra till fler jobb och ökad välfärd. Alliansen satsar drygt 1,4 miljarder kr på Forskning och utveckling, en ökning med 96 Mkr jämfört med 2012. Detta ger bland annat fler ST/AT-tjänster, innovationssatsning i Södertälje samt en stor satsning på samarbete med KTH, säger Stig Nyman (KD), äldre- och forskningslandstingsråd.

- I de viktiga framtidsinvesteringar som Alliansen presenterar är miljö- och hållbarhetsperspektivet en självklar del. För bättre miljö och bättre hälsa i Stockholms län ställs höga miljökrav inom både sjukvården och kollektivtrafiken, säger Gustav Andersson (C), miljö- och skärgårdslandstingsråd.

Några korta fakta från budgeten:
Investeringarna uppgår till 65 miljarder för de kommande fem åren, varav 14,5 miljarder under 2013.
Landstingsskatten är oförändrad, 12,10 kronor.
Taxorna inom hälso- och sjukvården är i stort sett oförändrade.

Taxorna inom kollektivtrafiken är oförändrade.
Budgeten är i balans samtliga år med ett överskott på 525 miljoner kronor 2013.
Satsning på drygt 1,4 miljarder kronor på forskning, utveckling och utbildning, en ökning jämfört med 2012 med drygt 96 miljoner kronor.

Läs budgeten här.


No comments: