Thursday, May 3, 2012

Erika Ullberg ger på nytt visionslösheten ett ansikte

Erika Ullberg ger på nytt visionslösheten ett ansikte i DN Stockholmsdebatt 2 maj. Jag är, precis som många andra stockholmare stolt över vår fantastiska skärgård och jag är även stolt över vår fina skärgårdstrafik. Det ska inte tas till intäkt för att vi kan vara nöjda och inte se till hur trafiken kan utvecklas. Jag ser en mängd tydliga förbättringsåtgärder: Anpassningen mellan SL:s tidtabeller och Waxholmsbolagets måste förbättras. Möjligheten att kunna färdas snabbt till och från Skärgården måste förbättras, för att möjliggöra pendling för studier och arbete. Det är inte acceptabelt att en resa som kan ta en och en halv timme tar 4 timmar. Denna satsning måste kunna ske samtidigt som ännu fler, både Stockholmare och turister, kan njuta av en klassisk skärgårdskryssning.

Jag är väldigt stolt över att landstinget har tagit initiativ till en bred kunskapsinhämtning, som har lett till en lång rad nya insikter och förslag kring skärgårdstrafiken. Jag är beredd att lyssna till dessa förslag och jag vill se en helhetsupphandling för att kunna förverkliga så många goda idéer som möjligt. Idag har Waxholmsbolaget ca 30 trafikavtal. Det vore effektivare om vi i framtiden kan minska antalet trafikavtal till 5-10 stycken. En effektivare organisation gör att vi kan få mer skärgårdstrafik för våra skattepengar Att reflexmässigt ta avstånd från allt nytänkande, som Erika Ullberg gör, är en trist inställning, som utan undantag leder till sämre möjligheter för skärgården och för vår skärgårdstrafik.

Michael Stjernström
Gruppledare i trafiknämnden

No comments: