Wednesday, May 9, 2012

Stockholm vaccinerar mot hepatit B

Stockholm (TT)
Nästa år inför Stockholms landsting vaccination mot hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Det framgår av alliansens budgetförslag som presenterades på onsdagen.

Inom flera andra landsting vaccineras redan barn under ett år mot hepatit B, men det är inte gratis i alla landsting.

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ingår inte hepatit B i den allmänna vaccineringen. Frågan har dock utretts länge och ett beslut väntas senare under året.

Hepatit B kan leda till svåra leversjukdomar.

No comments: