Thursday, May 10, 2012

Reflexioner

Vad döljer sig bakom alla budgetsidor?

En helt ny syn på glasögonbidrag i nya landstingsbudgeten

I sjunde försöket sedan valet 2006 har vi kristdemokrater lyckats få helt alliansstöd för införande av glasögonbidrag för barn från och med år 2014. Nu ska vi flytta Stockholms läns landsting från sista plats och sämst i landet till första plats och bäst i landet. Det gäller ju flera andra vårdområden och lämpar sig väl även på detta.

Mera till barnens hälsa

Vaccination mot Hepatit B på KD-initiativ! Hepatit B är ett virus som kan orsaka skrumplever och levercancer och kan drabba de som reser utomlands. Under år 2013 införs vaccination mot Hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn för att skydda alla de barn som reser med sina föräldrar till drabbade länder.

En lång rad andra insatser för barn ryms i budgeten för kommande år. Några exempel är ökad tillgänglighet till barnläkare, ökning av jourläkarbilar för barn, ökad tillgänglighet till första linjens psykiatri för barn, bättre tillgång till hjälpmedel bl.a. höjs perukbidraget till 6000 kr per år för barn. Öppettiderna på ungdomsmottagningarna ökas, bl.a. med lördagsöppet.

Och så förstärkt fokus och mer resurser till FoUU

Av Landstingsstyrelsens budget för 2013 på nära 2,7 miljarder fördelas omkring 40 procent, 1,4 miljarder, till FoUU. Det innebär en ökning på nära 100 miljoner jämfört med innevarande år. Vi fortsätter och utvecklar det breda samarbetet med Karolinska Institutet och Tekniska Högskolan. En fördjupning och breddning av samverkan mellan landstinget, Akademien och industrin som nu görs ligger i linje med den FoUU-strategi som landstinget i politisk enighet antog i mars förra året.

49 egna ”kömiljarder i SLL…”

Det är jättebra med den årliga statliga kömiljarden. För oss i SLL är dock de 49 egna sjukvårdsmiljarderna i nästa års budget huvudfokus. Rätt prioriterade och rätt använda kan det också ge utdelning av den kömiljard som alliansregeringen ställer till landstingens förfogande. De pengarna gör nytta var de än hamnar. Jag tycker att det är att förenkla sjukvårdsdebatten när man mäter framgång i hälso- och sjukvården i andel utdelning från den enda statliga miljarden.

No comments: