Friday, May 4, 2012

Stigs Reflexioner: En helt ny syn!I mer än femtio år har jag haft synhjälpmedel, glasögon, för att klara livet med närsynthet. Nu har jag opererats för grå starr på det ena ögat, som nu inte är närsynt längre. Och kommande vecka så görs motsvarande ingrepp i det andra ögat. Från grått suddigt dis till klarsynthet är en förändring, eller snarare förbättring, som jag bara kunnat ana. Enkelt och smärtfritt var det, så jag ser fram emot att möta min omvärld med en helt ny syn på livet.

Årets International Forum on Quality and Safety in Health Care
Glad och tacksam är jag för att ännu en gång haft möjlighet att delta i det gemensamma BMJ/IHI-arrangemanget om kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Konferensen växer för varje år. I år deltog ungefär 2700 personer från nära 80 nationer. Kvaliteten på seminarier och föredrag höjs på ett tillfredsställande sätt.

I många länder har hälso- och sjukvårdens villkor försämrats med anledning av finansiella kriser. Utmaningarna för hälso- och sjukvårdsledningarna i alla länder är stora nog och med nationella och internationellt verkande finanskriser blir uppgiften svår på många håll och förutsättningarna att lyckas med uppdragen näst intill ohållbara.

Vårdnätverk i stället för vårdkedjor!
I ett par av seminarierna framfördes spännande idéer om hur ett traditionellt tänkande kan hämma utvecklingen. I många år har vi vant oss vid att använda begreppet ”vårdkedja” och väljer att utgå från att vårdens struktur och sektorer är dom de är. Dagens och framtidens hälso- och sjukvårdsstruktur tvingar oss till nytänkande och vakenhet för innovationer.
Det är inget fel på begreppet vårdkedja och det kommer säkert att passa i vissa vårdrelationer även framöver. Men begreppet ”vårdnätverk”, tror jag, behöver användas i tänkande, planering samt i ersättnings- och finansieringshänseende.

Ett tänkvärt citat:
”Please, move from What is the Matter to What Matters You?”
Maureen Bisognano, president and CEO, Institute for Health Care Improvement

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd

No comments: