Thursday, May 24, 2012

Utökad pendelbåtstrafik på de inre vattenvägarna

Waxholmsbolaget flyttar upp på land
Anders Sundström

anders.sundstrom@dn.se
Båttrafik
Dagens Nyheter
24 May 2012

○ Skärgårdstrafiken som DN berättat i flera artiklar förändras och samordnas mer med kollektivtrafiken på landbacken. En förändring blir med stor sannolikhet att Waxholmsbolaget blir av med sitt ”bryggläge” på Blasieholmen vid Nybroviken. SL:S nye vd...read more...

Tech Tags:
 
– Genom att samordna SL och Waholmsbolaget fullt ut kan kollektivtrafiken förbättras och kostnaderna för lokal- och administration minska . Samtidigt kan mer pengar satsas på flera nya pendelbåtslinjer. En utbyggd pendelbåtstrafik skapar nya och snabbare resvägar för resenärerna, säger Karl Henriksson (KD).

– Stockholm är en stad byggd på vatten. Nu är det dags att vi på allvar börjar använda de inre vattenvägarna till effektiv kollektivtrafik. SL behöver därför starta flera pendelbåtslinjer både i Saltsjön och på Mälaren, Trafiknämnden, fortsätter Karl Henriksson
.
– För att framtidens pendelbåtstrafik ska bli attraktiv måste pendelbåtstrafiken bli en integrerad del av SL:s verksamhet med gemensamt biljettsystem, resegaranti och trafikinformation. Även kopplingen mellan pendelbåtstrafiken och övrig kollektivtrafik måste förbättras genom exempelvis att Nya Slussen fullt ut anpassas för pendelbåtstrafik, avslutar Karl Henriksson.

Fakta:
Kristdemokraterna föreslår fyra nya pendelbåtslinjer:
1 Slussen – Nacka Strand - Telegrafberget – Frihamnen – Ropsten
2 Slussen – Nybroviken
3 Nybroviken – Fotografiska museet
4 Ekerö – Gröndal - Slussen

No comments: