Friday, December 14, 2012

Städning på sjukhusen. . .igen

Ny artikelserie har under några dagar figurerat i DN med städningen på sjukhus som fokus. En synnerligen angelägen fråga, som måste få en lösning. Enligt rapporteringen är det ett ynka fåtal som lever upp till mer eller mindre självskrivna regler. Socialministern, Göran Hägglund, lyfter fram McDonalds restaurangstädning som en förebild. För ca 35 år sedan arbetade jag som hotellchef. I den branschen städas dagligen och efter varje gäst. Otänkbart att hälsa gäster välkomna till smutsiga hotellrum. Jag undrar vad det är som gör att städningsfrågan för sjukhus dyker upp som ett problem. Hur svårt kan det vara? Två skall-krav föreslås: Håll rent! Håll bakteriefritt!

Vårdrelaterade infektioner är ett gissel. Att eliminera förekomsten bör vara ett mål, att minimera en daglig uppgift.

Intressant möte
För kort tid sedan mötte jag Lars Lööw, som nu är vd i Peritos Ungdomsrekrytering. Jag mötte Lars för flera år sedan när han var Handikappombudsman. Lars har en intressant bakgrund för sitt nuvarande uppdrag. Läs gärna mer på [ http://www.peritos.se ]www.peritos.se . Att finna lösningar på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning är angeläget. Jag hoppas, att Peritos vinner framgång med sitt speciella koncept.

Stig Nyman, äldre- och forskningslandstingsråd

Ett tänkvärt citat:
“It is not enough to do your best; you must know what to do, and then do your best. “
W. Edwards Deming


No comments: