Friday, December 7, 2012

Last line of defence

Det lanseras nu ett läkemedel vid namn Zinforo som enligt uppgift kan sättas in mot flera vanliga bakterietyper och elaka MRSA-typer.

Enligt ett pressmeddelande från läkemedelsföretaget har Zinforo utvecklats för att sättas in mot flera vanliga infektionsframkallande bakterier, som till exempel gula stafylokocker, inklusive MRSA. Den stora spridningen av "superbakterier" som är resistenta mot annan antibiotika är ett växande problem och istället för att vara enbart glada över att Zinforo nu finns ska vi snarast se det som den sista försvarslinjen. Jag kommer inom ramen för Kristdemokraternas digra patientsäkerhetsengagemang se till att preparatet används mycket restriktivt. Arbetet med resistens är en kamp vi inte får förlora.

Läs mer om vad vi redan gjort inom Strama här.

Stig Nyman (KD)
Äldre- och forskningslandstingsråd

No comments: