Friday, December 14, 2012

Samarbetssorgligt av Rohdin


– Våren 2012 förhandlades förslaget om att en enda entreprenör skulle få ta över hela ansvaret för skärgårdstrafiken inom ramen för Alliansen i Trafiknämnden. Det viktiga för Kristdemokraterna har hela tiden varit skärgårdsbornas tillgång till bra och behovsanpassad skärgårdstrafik, vilket vi nu med råge uppfyller när vi delar in skärgården i regionala upphandlingsområden säger Michael Stjernström (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i trafiknämnden.

– Beslutsförslaget som nu lagts fram av VD är i linje med den kompromiss Alliansen kom fram till i våras och att Lennart Rohdin (FP) så kraftfullt kräver ordförandes avgång påverkar onekligen samarbetsklimat i Trafiknämnden negativt avslutar Michael Stjernström.

No comments: