Tuesday, December 4, 2012

Patienterna i Stockholm har råd med läkarbesöken

Enligt International health policy survey för 2011 anser sig 96 % av patienterna i Stockholm ha råd att besöka läkaren. Endast 4 % hade under 2011, på grund av kostnaden, valt att inte besöka en läkare trots att de hade ett medicinskt problem?
 
Vårdval Stockholm är alltså inte bara tillgänglighetssuccé utan även ett system som ha rätt avgifter.
 
Det är patientens behov av omsorg och vård som styr och inte företagsekonomiska kalkyler där mänskligt lidande anses vara förlustbringande.
 
Utan att minska marginalerna för landstinget och omöjliggöra framtidssatsningar, anser patienterna idag att de betalar ett rimligt pris för tillgänglig vård och en förbättrad hälsa.
 
 
Fakta:
I Sverige och ytterligare tio länder genomförs årligen undersökningen The Commonwealth Fund International Health Policy Survey (IHP-studien).
Studien bygger på telefonintervjuer som omfattar flera olika aspekter på hälso- och sjukvårdssystemet.
Studiens målgrupp, sicker adults, är personer som uppfyller något av följande kriterier:

  • Anser sig ha dålig eller mycket dålig hälsa
  • Har fått medicinsk vård för någon allvarlig eller kronisk sjukdom, skada eller funktionsnedsättning det senaste året
  • Har vårdats på sjukhus någon gång under de senaste två åren
  • Har genomgått en operation någon gång under de senaste två åren
  • Studien har i Sverige genomförts av Ramböll Management Consulting.

No comments: