Friday, December 21, 2012


Cancerläkemedlet Zytiga ges nu till patienter

Tidigare i höstas försvarade Stig Nyman beslutet att landsting inte använde sig av cancerläkemedlet Zytiga på grund av frågetecken kring dess effektivt i förhållande till sin kostnad. Tack vare denna hållning har nu läkemedlesbolaget nu avsevärt sänkt kostnaden och snart kommer läkemedlet börja användas i Stockholms läns landsting, till nytta för både patienter och skattebetalare.

No comments: