Monday, December 3, 2012

Framtidens vård

Hanne Kjöller ger sig idag på att besvara frågan om hur vi ska klara framtidens vård. I Stockholms läns landsting så möter vi väl upp de krav som ställs. Sedan 2009 så har Hälso- och sjukvårdsnämndens kostnader ökat med 3,7 % årligen. Detta samtidigt som Stockholms län har ökat med i runda slängar 35 000 invånare per år. Med andra ord har vi lyckats bryta den tidigare trenden med skenande sjukvårdskostnader. En anledning till att Kristdemokraterna och övriga Alliansen lyckats med detta är våra olika vårdvalssystem. Nuförtiden utförs de allra flesta knä- och höftoperationer utanför de stora akutsjukhusen. Resultatet har blivit att köerna, som inte bara drabbar patienter, utan även skattebetalarna, har försvunnit. Samtidigt är varje operation idag 23 % billigare. Vårdval är alltså en viktig förklaring till att vi fått bukt med kostnadsökningarna inom vården.

Hanne Kjöller har dock helt rätt i att primärvårdens kostnader har ökat, det är en naturlig följd av att fler söker vård inom primärvården, men det handlar inte huvudsakligen om en överkonsumtion av vård. Tvärtom har den största ökningen skett bland människor i utsatta områden, som tidigare inte har fått vård, trots reella vårdbehov. Många utmaningar återstår, inte minst att se till att få ned väntetiderna på akutmottagningarna, men vårdval är ett verktyg att komma till rätta med problemen, och inte en orsak, som ibland lyfts fram i debatten.

No comments: