Wednesday, December 12, 2012

Mer väder

Landstingets trafiknämnd  beslutade igår om att förbättra hållplatsmiljöerna för SL:s resenärer. Trafikförvaltningen har nu att uppföra 1 000 nya väderskydd fram till 2014. Kristdemokraterna har länge drivit på i denna fråga och vi ser det som viktigt att kollektivtrafikens miljöer är trygga och säkra och skyddade. Beslutet igår innebär att 500 nya väderskydd om året och cirka 150 upprustningar kommer utföras.

No comments: