Thursday, December 6, 2012

Open Lab


Stockholms läns landsting har ett samarbete med Stockholm stad, Karolinska Institutet, Länsstyrelsen i Stockholms län, Kungliga tekniska högskolan, Stockholms universitet och Södertörns högskola. Syftet med samarbetet är att skapa ett gemensamt forskningsforum för att bland annat kunna analysera och hitta lösningar på komplexa och stora vård- och samhällsproblem.

Lokalerna komer finnas på KTH och beräknas komma igång under 2013.

No comments: