Tuesday, May 7, 2013

Via-resor till och med årskurs tre – en viktig reform föräldrar med funktionsnedsättning

Pressmeddelande Stockholm den 6 maj 2013
Kristdemokraterna Stockholms läns landsting


– Det är oerhört viktigt att föräldrar kan vara engagerade i sina barns skolgång. Föräldrar med vissa funktionshinder har idag inte samma möjlighet till en aktiv dialog med sina barns lärare och skola. Därför är det glädjande att vi nu kan utöka resetilldelningen för via-resor till och med årskurs tre i grundskolan, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen i Stockholms läns landsting, med anledning av Alliansens överenskommelse om budget för 2014.
– Vi kommer att öka resetilldelningen under 2014 för de resenärer som sällan eller aldrig har möjlighet att använda annat färdmedel än färdtjänst. Alla föräldrar ska på lika villkor kunna vara delaktiga i sina barns skolgång. För somliga är via-resor är en förutsättning för en god och fungerande kontakt med skolan, fortsätter Karl Henriksson.
– Att möjligheten till via-resor nu utökas med tre år är en viktig reform för föräldrar med funktionsnedsättning i Stockholms län. Med via-resor till och med årskurs tre befäster Stockholms läns landsting sin position som landets mest generösa färdtjänsttilldelning till stor glädje för både barn och föräldrar, konstaterar Karl Henriksson.

Fakta:
Via-resor innebär att föräldern i en sammanhängande taxiresa kan åka från hemmet, lämna sitt barn på förskolan och sedan fortsätta till jobbet. Idag ges föräldrar med färdtjänst endast rätt till så kallade via-resor så länge deras barn går i förskolan.

No comments: