Tuesday, May 14, 2013

Stockholm redo att möta resistenta bakterier


Pressmeddelande
Stockholm den 14 maj 2013

Sveriges Radios Ekot berättar i dag om hur bakterier som är resistenta mot antibiotika sprids under vistelse på sjukhus. Smittskyddsinstitutets rapport som släpps i dag föreslår att alla patienter de så kallade ESBL-Carba-bildande tarmbakterier vårdas i egna rum. Stockholms läns landsting har förutsett behovet.

– I Nya Karolinska Solna kommer alla vårdrum att vara enkelrum. Därmed minskar vi risken för smittspridning och ökar patientsäkerheten för Stockholms befolkning, säger landstingsrådet Stig Nyman (KD), som varit drivande i planeringen av det högspecialiserade nya sjukhuset.

Enligt Smittskyddsintistutet skulle konsekvenserna bli stora om de här bakterierna fick fäste i svensk vårdmiljö.

– Vi vet från flera internationella studier att vårdrelaterade infektioner hos intensivvårdsbehandlade patienter minskar med 50 procent om vården sker i enkelrum. Genom NKS är huvudstaden väl rustad för de nya utmaningar som vården möter i framtiden, säger Stig Nyman.


För mer information:
Stig Nyman
Äldre- och forskningslandstingsråd

Simon Olsson
Pressekreterare
0722-04 67 52

Smittskyddsinstitutets rapport

Ekot: Resistenta bakterier drabbar fler

No comments: