Friday, May 31, 2013

Utredning tar en titt på nio olika linjer för pendelbåtar

Kristdemokraternas idoga arbete för båtpendling i Stockholm får nu effekt. I dag skriver Dagens Nyheter om de olika tänkta linjer som kan komma i fråga. Att konkreta alternativ nu ligger på bordet är ett viktigt steg i arbetet med att få till stånd en fungerande pendelbåtstrafik.


Stockholm kan få nio nya båtpendlarlinjer
Anders.sundstrom@dn.se Här pendlar man redan på vattnet
Dagens Nyheter
May 31 2013

Men det finns gradskillnader i de ekonomiska svårigheterna med att driva båtpendlar. De långa linjer från Vaxholm och Hägernäs som utretts ger enligt utredningen noll i nytta men kostar väldigt mycket. Utredarna för fram en båtpendel från...read more...

No comments: