Tuesday, May 7, 2013

Alliansen enig – ny pendelbåtslinje till Ekerö

– Alliansen vill så snabbt som möjligt starta pendelbåtstrafik mellan Ekerö och Gamla stan. Ekerö behöver en förbättrad kollektivtrafik, som ger minskad sårbarhet och avlastar trängseln på Ekerövägen mot Brommaplan. Det säger Karl Henriksson (KD), Trafiknämnden, Stockholms läns landsting, med anledning av att Alliansens budgetförhandlingar för 2014 är färdiga.

– SL kommer därför att få i uppdrag att inleda förhandlingar med Ekerö kommun och Trafikverket för att pendelbåtstrafiken ska kunna starta så snabbt som möjligt. Förutom att säkerställa Trafikverkets finansiering behöver kopplingen mellan pendelbåtstrafiken och övrig kollektivtrafik ordnas, så att det blir så smidigt som möjligt att resa med pendelbåtstrafiken, fortsätter Karl Henriksson

– Att ännu en pendelbåtslinje kan starta är en stor framgång för Kristdemokraterna. Vi kommer att fortsätta att arbeta med att utveckla pendelbåtstrafiken i både Saltsjön och på Mälaren, avslutar Karl Henriksson.

No comments: