Tuesday, May 28, 2013

Nu får vården hjälp av robotar

I dag invigs SLL Innovation, som finns till för förbättringar inom hälso- och sjukvården. Tanken är att ta tillvara alla goda idéer som kommer från medarbetare inom sjukvården för att förbättra det dagliga arbetet. Forskningslandstingsrådet Stig Nyman (KD) gläds över att en viktig del av Stockholms läns landstings strategi för forskning, utveckling och utbildning nu sjösätts. Landstinget satsar stort på klinisk och patientnära forskning och utveckling. 

I morse var företrädare för SLL Innovation med i Gomorron Sverige och visade exempel på den här typen av hjälpmedel:
Robothjälpmedel för stroke-patienter. Foto: SVT
No comments: