Tuesday, May 14, 2013

Stombuss blir spårväg
Kollektivtrafik. Långsam stombuss kan bli spårväg
Anders Sundström anders.sundstrom@dn.se Blåbussar
Dagens Nyheter
May 13 2013

○ Landstingets trafiknämnd får nästan varje år kritik från revisorerna. Bland annat för att nämnden har dålig kontroll över investeringarna. År 2011 skulle landstinget investera 5 045 miljoner i kollektivtrafik – det investerades 4 328 miljoner. Förra...read more...

No comments: