Tuesday, April 24, 2012

Storm i en fingerborg

I fredagens upplaga av Dagens Industri förekommer det felaktigheter om bygget av Nya Karolinska Sjukhuset. Artikeln gör gällande att Stockholms läns landsting överväger att bryta avtalet samt har hemliga möten med Skanska. Dessa uppgifter stämmer helt enkelt inte.
OPS-lösningen (offentlig– privat samverkan) ligger fast, likosm priset. Kostnaderna för projektet är förutsebara och inga fördyringar har presenterats av Skanska. Skanska har kvar sina incitament att hålla tid och kostnadsramen.

No comments: