Wednesday, April 25, 2012

Före årsskiftet kommer alla SL-bussar vara tillgängliga


– Genom att bussresenärerna på Ekerö och i Märsta under hösten 2012 får nya låginstegsbussar kommer alla SL-bussar i hela Stockholms län att vara fullt ut tillgängliga för människor med funktionsnedsättning, två år tidigare än planerat, säger Karl Henriksson (KD) ordförande i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen.

– Det är glädjande att resenärer som tidigare inte kunnat resa med SL-trafiken nu kan ta klivet ombord in i kollektivtrafiken, fortsätter Karl Henriksson.


Fakta:
Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen stödjer trafiknämnden i beredningen av ärenden gällande färdtjänst- och tillgänglighetsfrågor samt samverkar med handikapp- och pensionärsorganisationerna. Beredningen beslutar igår att föreslå Trafiknämnden att förlänga trafikavtalet mellan SL och Arriva gällande busstrafiken på Ekerö och Vallentuna/Sigtuna/Upplands Väsby. Därmed kommer alla bussar i SL-trafiken vara fullt tillgängliga före utgången av år 2012 vilket är två år tidigare än planerat. Med fullt tillgängliga bussar avses låggolvsbussar och låginstegsbussar.No comments: