Wednesday, April 25, 2012

Serafen; Avknoppningar bidrog till bättre sjukvård i Stockholms län


När Alliansen 2006 tog över efter socialdemokraterna och vänsterstyret hade Stockholms län långa vårdköer, dålig valfrihet och det var svårt att få träffa en läkare. För att förbättra sjukvården, öka mångfalden och ge personalen ett större inflytande knoppade landstinget under 2007/2008 av fem vårdcentraler till personal.

Avknoppning till personal gjordes efter oberoende värderingar av både auktoriserade revisorer och värderingsmän. Nu fyra år senare kan vi alla vara efterkloka. Det finns säkert saker som vi kunde ha gjort bättre. Även om värdet på den aktuella vårdcentralen genom åren ökat genom personalens goda och engagerade vårdinsatser är det tydligt att priset i dagens perspektiv kan te sig lågt. Samtidigt har dessa avknoppningar till personal bidragit till att ge oss en bättre sjukvård i Stockholms län.

Sedan 2008 genomförs inga avknoppningar i Stockholms läns landsting. Vi har i stället förbättrat sjukvården, kortat och i många fall helt tagit bort vårdköerna, ökat valfriheten och gjort det lättare att få träffa en läkare genom att införa vårdval. Genom vårdvalet har 40 nya vårdcentraler öppnats i länet. Alliansen vill fortsätta att korta köerna, höja kvaliteten och öka patienternas inflytande i sjukvården.

Landstingsoppositionens idéer om att stoppa utvecklingen, ta tillbaka verksamheter i landstingets regi och begränsa patienternas valfrihet riskerar kraftigt försämra sjukvården med långa vårdköer som resultat. Alliansen i Stockholms läns landsting kommer fortsätta att alltid söka moderna och trygga lösningar på de utmaningarna som medborgarna står inför.

TORBJÖRN ROSDAHL (M), finanslandstingsråd
BIRGITTA RYDBERG (FP), sjukvårdlandstingsråd
STIG NYMAN (KD), forsknings- och äldrelandstingsråd
GUSTAV ANDERSSON (C), miljö- och skärgårdslandstingsråd

No comments: